Projects and news

50-90% Ersparnis und 300.000 Stunden Lebensdauer durch Spezial LEDs

Offerte aanvragen
Terug naar nieuws

News

12.07.2019

Parkeergarage Boterdiep helpt bomen een handje

Parkeergarage Boterdiep in Groningen is het afgelopen half jaar in volledig nieuw licht gezet. De nieuwe verlichting reduceert de CO2-uitstoot met ruim 4.632.000 kilo!

Dat is ongeveer de hoeveelheid CO2 die 171.560 bomen in één jaar tijd omzetten in zuurstof. Deze aanzienlijke reductie wordt bereikt doordat alle 1703 armaturen met TL-lampen zijn vervangen door speciaal voor parkeergarages ontwikkelde LED-armaturen van de firma RentaLite.  De omvangrijke klus is in samenwerking gerealiseerd door het Parkeerbedrijf van de Gemeente Groningen, Gresco, RentaLite, installatiefirma Croonwolter & Dros en leerlingen van het Alfa-college. Voor deze laatsten waren op twee verschillende niveau’s stageplaatsen gecreëerd. Hierdoor werd ook Social Return onderdeel van het project.

Naast de CO2-reductie leveren de nieuwe armaturen een energiebesparing op van maar liefst 75%. In geld uitgedrukt circa €23.000 per jaar. De toegepaste LED strips gaan bovendien 100.000 uur mee. Daarmee zouden de LED-strips in theorie ruim 12 jaar lang dag en nacht kunnen branden. Wat overeenkomt met een totale besparing van € 276.000. In de praktijk zullen de verwachte levensduur en besparing nog hoger zijn. Door slimme schakelingen tussen de verlichting en het parkeermanagementsysteem van de garage hoeft de verlichting namelijk niet continu te branden. In Groningen zijn inmiddels 6  parkeergarages met dit type verlichting uitgerust.