Das Rentalite Modell

50-90% Ersparnis und 300.000 Stunden Lebensdauer durch Spezial LEDs

Offerte aanvragen

Privacy

RentaLite hecht veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens
RentaLite verwerkt persoonsgegevens die worden verzameld bij het bezoeken van onze websites, in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit privacybeleid vertelt u hoe RentaLite omgaat met informatie die is verzameld tijdens uw bezoek aan de RentaLite-website.


Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens zijn alle informatie over uw identiteit, zoals uw naam, e-mailadres of postadres. Dergelijke gegevens worden alleen opgeslagen als u deze RentaLite verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag doet, informatiemateriaal bestelt, zich abonneert op een e-mailinformatiedienst of deelneemt aan een enquête of loterij.


Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie
Rentalite gebruikt uw persoonlijke gegevens in het algemeen uw aanvraag, het verwerken van uw bestelling te beantwoorden of geeft u toegang tot speciale informatie of aanbiedingen. Voor dit doel, kan het noodzakelijk zijn dat Rentalite doorgeeft uw informatie aan andere groepsmaatschappijen of externe dienstverleners als onderdeel van orderverwerking. RentaLite zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of anderszins aan derden verkopen. overdrachten aan derde landen geven moment de bijzondere voorwaarden voor een transfer naar een derde land alleen onder het beheer van IT-systemen en alleen voor zover a) de transmissie is in beginsel toegestaan ​​en b), in het bijzonder de importeur de gegevens van een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de modelcontractbepalingen EU voor de overdracht van persoonsgegevens aan gecontracteerde gegevensverwerkers in derde landen. Basis, de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telemediawet.

Keuze U beslist vrijelijk welke informatie u aan RentaLite verstrekt. Als u geen informatie wenst in te dienen, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot individuele inhoud van de website van RentaLite.
Automatisch verzamelde informatie Wanneer u de RentaLite-website bezoekt, wordt algemene (niet-registratie) informatie verzameld, die niet persoonlijk identificeerbaar is. Automatisch worden opgeslagen • het verkorte en dus geanonimiseerde IP-adres. De korting sluit een persoonlijke relatie uit. • De website die u het laatst bezocht hebt (verwijzer). • de websites die u bezocht hebt in het aanbod van RentaLite. • de namen van de opgehaalde bestanden. • de datum en het tijdstip van de oproep. • het besturingssysteem en de browserversie van uw pc. • Tips voor webanalyse.
Tips voor webanalyse Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Via de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Google gebruikt hiervoor pseudoniemen. Het IP-adres dat wordt verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

Google Tag Manager Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing van Google Inc. waarmee bedrijven sitetags vanuit één interface kunnen beheren. Google Tag Manager is een domein zonder cookies dat geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Google Tag Manager activeert andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen. Wij wijzen u hierbij apart op. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Mits op het domein of de cookie-level deactivering werd uitgevoerd door de gebruiker worden uitgevoerd, blijft het voor het bijhouden van tags die worden uitgevoerd met Google Tag Manager.
Oppositie tegen het volgen
Gegevensverzameling en -opslag voor webanalyse kunnen op elk moment worden geclaimd met effect voor de toekomst. De website blijft volledig bruikbaar na een tegenspraak. Door op de knop “Tracking opt-out” te klikken, wordt de tracking volledig gestopt. Om ervoor te zorgen dat het bezwaar voor toekomstige bezoeken blijft bestaan, moet uw browser permanente cookies accepteren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; echter, wijzen wij erop dat u niet alle functies van deze site zal volledig zijn, in voorkomend geval, in dit geval gebruik. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar bij deze verbinding en installeren.
Gebruik van het IP-adres Computers en apparaten die zijn verbonden met internet krijgen een uniek nummer toegewezen, het IP-adres. Aangezien deze getallen meestal toegewezen in basis van het land, kan een IP-adres vaak gebruikt worden om het land (de staat of stad), waarbij een verbinding met het Internet tot stand is gebracht met deze computer te identificeren. Google Analytics registreert de IP-adressen van websitebezoekers. Hierdoor kan de website-eigenaar analyseren op welke delen van de wereld zijn bezoekers vandaan komen. Deze methode staat bekend als IP-adressen met geotargeting. De feitelijke IP-adresinformatie wordt niet door Google Analytics doorgegeven aan Google Analytics-klanten. Daarnaast wordt het IP-masker gebruikte methode: gebruik Google Analytics website-eigenaren, het kan zo worden ingesteld dat slechts een gedeelte van die wordt gebruikt voor geotargeting plaats van het gehele IP-adres. Website-eigenaren hebben over het algemeen toegang tot de IP-adressen van hun websitebezoekers, ongeacht het gebruik van Google Analytics.

Cookies Op de website van RentaLite.com en al zijn subdomeinen worden zogenaamde sessiecookies gebruikt om gebruikers meer gemak te bieden. Bezoekers van de website van RentaLite kunnen bijvoorbeeld doorgaan met het boeken van een gestart boekje, zelfs na het overschakelen naar een andere site zonder hun eigen gegevens opnieuw in te voeren. Een sessiecookie wordt ook gebruikt voor de webanalyse. Willekeurig geselecteerde bezoekers wordt gevraagd of zij willen deelnemen aan een gebruikerstevredenheidsonderzoek. Of u ervoor kiest om niet deel te nemen of u aan te melden, wordt opgeslagen in een permanente cookie zodat u dit verzoek later niet meer te zien krijgt. Persoonlijke gegevens worden nooit opgeslagen in een cookie. De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt echter de opslag van cookies uitschakelen of uw browser instellen om u op de hoogte te stellen voordat cookies worden opgeslagen. Gebruikers die geen cookies accepteren, hebben mogelijk geen toegang tot bepaalde gedeelten van onze websites.
Veiligheid RentaLite neemt voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, knoeien, knoeien en ongeoorloofde toegang. Met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland wordt uiteraard rekening gehouden.
kinderen RentaLite moedigt alle ouders en voogden aan om hun kinderen voor te lichten over het veilige en verantwoorde gebruik van persoonlijke informatie op internet. Kinderen mogen geen persoonlijke informatie naar de website van RentaLite sturen zonder toestemming van de ouder of voogd! RentaLite garandeert dat het niet bewust persoonlijke informatie van kinderen verzamelt, op een andere manier gebruikt of zonder toestemming openbaar maakt aan derden.

Links naar andere websites Deze privacyverklaring is van toepassing op het uiterlijk van RentaLite op RentaLite.com. Informeer uzelf alstublieft afzonderlijk over het privacybeleid voor websites van de RentaLite-bedrijven. De webpagina’s op deze site kunnen links bevatten naar andere aanbieders binnen en buiten RentaLite die niet onder het privacybeleid vallen. Bij het verlaten van de website van RentaLite wordt u geadviseerd om zorgvuldig het privacybeleid te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.
Integratie van sociale netwerken Op de website RentaLite.com integreren we de inhoud van onze officiële kanalen op YouTube op verschillende plaatsen. Voor de bedrijven die deze sociale netwerken beheren (YouTube LLC) is het mogelijk om te bepalen welke inhoud u op RentaLite.com hebt bezocht. Met name als u ook bent aangemeld bij een van de pagina’s die bij uw persoonlijke profiel zijn vermeld, kunnen de sociale netwerkoperators de informatie aan uw account toewijzen. Om te voorkomen dat de eigenaar van de bovengenoemde sociale netwerken de bovenstaande gegevens te verzamelen door middel van uw verblijf op onze website, aanmelden voordat je onze site voor de respectieve sociale netwerken te bezoeken en te verwijderen indien nodig. Bestaande cookies. Met het oog op uw gegevens op onze en andere websites om te voorkomen dat de algemene toegang tot YouTube, kun je sociale plugins verbinden door een add-on voor je browser (bijvoorbeeld verbreken).
Informatief recht
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op. U ontvangt een melding schriftelijk in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen over de vraag of en welke persoonlijke gegevens Rentalite over u heeft opgeslagen via haar websites.
Kennisgeving van wijzigingen Als dit privacybeleid wordt gewijzigd, wordt de wijziging in dit privacybeleid, op de website en op andere geschikte plaatsen genoteerd.